Du är här: right arrow STARTSIDA right arrow BLI FYRVERKERIÅTERFÖRSÄLJARE
BLI FYRVERKERIÅTERFÖRSÄLJARE

BLI FYRVERKERIÅTERFÖRSÄLJARE

Vad som krävs för att bli Svea återförsäljare

 • 1

  ANSÖKAN + FÖRSÄLJNINGSPERIOD

  För att kunna sälja fyrverkerier måste man sända in en ansökan om handelstillstånd till kommunen minst 3-5 månader före försäljningsstart (då handläggningstiden är lång).

 • 2

  FIRMA, TILLSTÅND OCH ADRESS

  För att kunna få beviljat ett tillstånd måste man ha en registrerad firma och försäljningen måste ske från ett fast försäljningsställe. Uppsökande försäljning är inte tillåtet. Fyrverkerierna måste levereras ut över disk under försäljningsperioden. Kursbevis skall bifogas vid ansökan ihop med skiss över försäljningslokalen och registreringsbeviset.

 • 3

  KURS FÖR STÄLLFÖRETRÄDARE/ANSVARIG

  Den ansvarige måste vara minst 18 år och skall ha genomgått ”Kurs för ansvariga och ställföreträdare”. Den ansvarige eller ställföreträdaren måste vara tillgänglig i butiken under hela perioden som försäljning av fyrverkerierna sker. Det är både föreståndarna och verksamhetschefen som är ansvariga för försäljningen.

 • 4

  FÖRSÄLJNINGSYTA/LOKAL

  Verksamheten måste innehålla lokaler som uppfyller de gällande bygg och brandföreskrifter och ha en befifintlig handel/verksamhet utöver försäljningsperioden. Lokalen måste ha uppsatta skyltar som påvisar att rökning och att all användning av öppen eld är förbjudet. Det finns i dag olika typer av försäljningslokaler och behovet knytes till er, detta hjälper Svea’s representant till med.

  Vid försäljning av pyrotekniska produkter måste följande kriterier uppfyllas:

  A. Lokalen är definierad som egen brandcell.
  B. Lokalen följer plan - och bygglovsinstruktionerna.
  C. Det skall finnas ordentliga utrymningsvägar direkt till det fria.
  D. Lokalen skall vara inredd så att allmänheten inte får direktkontakt med fyrverkeriartiklarna.
  E. Lokalen skall vara luftig och det skall fifi nnas gott om utrymme runt disken där fyrverkerierna är placerade, med möjlighet för ett bra kösystem för konsumenterna.
  F. Det skall finnas tillgång till eget släckningsmaterial i direkt anslutning till försäljningsdisken och förvaringen.
  G. Försäljningen av fyrverkerierna skall vara strukturerat på ett sådant sätt att detta inte sker vid in och utgångar.
  H. Kunderna får inte gå runt i butiken efter att de har fått sina inköpta varor.
  I. Det skall finnas separata rum i anknytning till handeln för förvaring av de pyrotekniska artiklarna utanför kontorstid.
  Det skall även finnas möjlighet för placering av särskilt godkänd container på utsidan av lokalen.
  J. Butiksinnehavaren måste överväga om övrigt sortiment som finns tillgängligt i butiken är förenligt med de pyrotekniska
  produkterna. Exempelvis brandfarliga varor.
  K. Lättantändliga varor får inte finnas i närheten av försäljningsdisken.
  L. När butiken är stängd skall mängden pyrotekniska varor i lokalen förvaras i det godkända lagret, inget får finnas kvar
  i försäljningslokalen.
  M. Utställningsobjekten skall vara utan krutladdning eller förpackade i godkända blisterförpackningar.
  N. Normalt ges inte tillstånd att förvara 100 kg krut i en försäljningslokal som är stationerad i en byggnad med bostäder.

 • 5

  LAGER

  Fyrverkerier utöver den mängd som ska förvaras i försäljningslokalen under den tid butiken har öppet, skall lagras i brandsäkert lager i anknytning till försäljningsutrymmet. Lagret ska vara i brandklass EI30, även dörren skall vara EI30 och ha ett godkänt säkerhetslås. Total tillåten mängd lagringsutrymme kommer att uppges i försäljningstillståndet och får under inga omständigheter överskridas.

 • 6

  EXTERNT LAGER/CONTAINERFÖRVARING

  Mängden utöver tillåten mängd i butik alternativt brandsäkert lager skall förvaras i särskilt godkänt lager. På ett sådant särskilt lager kan det ges tillstånd att förvara 250 kg netto pyrotekniska varor. Eventuellt kan man använda specialcontainer för detta ändamål. Mer information finns att tillgå om du kontaktar din lokala Svearepresentant.

 • 7

  ÖVRIGT

  Vi är behjälpliga med assistans i alla hänseenden som hjälper dig att bli distriktets ledande återförsäljare av fyrverkerier. Försäljning av fyrverkerier ger en gyllene möjlighet att tjäna stora pengar i slutet av året, då det vanligtvis är stillsamt i många branscher. Vi möjliggör stora förtjänster genom stabila kalkyler på alla produkter i vårt sortiment.

 • Välkommen!
  Svea Fireworks