Du är här: right arrow STARTSIDA right arrow KEMIN BAKOM EFFEKTEN
KEMIN BAKOM EFFEKTEN

KEMIN BAKOM EFFEKTEN

Regler för dig som konsument av fyrverkeri.

SVEA FIREWORKS har av miljöskäl ersatt allt bly med vismutoxid i samtliga fyrverkeriprodukter! Huvuddrivkraften i alla fyrverkeriartiklar är svartkrut, rent eller i blandning med andra kemikalier. Färgerna i fyrverkerierna skapas genom utfällning av metallsalter.

Till början av 1800-talet var enbart effekterna vita eller guldfärgade, men med tekniken att fälla ut metallsalter, skapades det spektra av färger som idag gör fyrverkerierna till ett mångfacetterat, färgrikt skådespel.Översikt över grunderna till effekterna

Tabellen nedan visar några ämnen vars utvunna salter man använder för olika egenskaper i pyrotekniska produkter:


Svenskt namn Kemisk formel Engelskt namn Egenskap
Aluminium Al Aluminium Ger gnistregn
Barium Ba Barium Ger grön färg
Koppar Cu Copper Ger blå färg
Järn Fe Iron Ger gnistregn
Magnesium Mg Magnesium Ger vitt sken
Natrium Na Sodium Ger gul färg
Strontium Sr Strontium Ger röd färg

Exempel på andra ämnen i den pyrotekniska familjen är

Ammoniak - Ammonium | Antimon - Antimony | Kol - Carbon | Grafit - Graphite | Fosfor - Phosphorus | Svavel - Sulphur Titan - Titanium | Bor - Borax | Kalium - Potassium | Krom - Chromium