Du är här: right arrow STARTSIDA right arrow FYRVERKERIER OCH MILJÖN
Fyrverkerier och miljön

Fyrverkerier och miljön

Fakta om skador, olyckor och miljöaspekter.

Det har länge varit mycket tal om miljöaspekten när det kommer till fyrverkerier. Plast och kemiförbundet har gjort en utredning och kommit fram till att fyrverkerier har praktiskt taget ingen påverkan alls på miljön.

"Fyrverkerier och miljön" En faktaskrift som beskriver de kemiska ämnen som ingår i fyrverkerier och vilka effekter de kan ha på miljön, ladda hem i PDF-format direkt från Plast och kemiförbundet.


Fyrverkerifakta

Några korta fakta om fyrverkerier, skador, bränder och miljö

  • Fyrverkerifakta Årligen skadas ca. 200 personer av fyrverkerier så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. Motsvarande siffror är för utförsåkning ca. 10 000, för studsmattor ca. 6 000, för skateboard ca. 3 300 och för hundbett ca. 6000 (12 500 för kontakt med hundar). [Källa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap]
  • Fyrverkerifakta Fyrverkeriolyckor med personskador har minskat de senaste åren. Inga dödsolyckor har förekommit under se senaste åren med de produkter som idag finns på marknaden för konsumenter.
  • Fyrverkerifakta En stor del av fyrverkeriolyckorna sker med hemmagjorda eller manipulerade pjäser.
  • Fyrverkerifakta En stor del av fyrverkeriolyckorna sker på grund av att minderåriga olagligen har tillgång till och använder pjäserna. Ansvaret för att barn inte bryter mot gällande föreskrifter ligger på barnens föräldrar.
  • Fyrverkerifakta I stort sett alla andra olyckor beror på att personerna som hanterat fyrverkerierna inte följt bruksanvisningen och/eller varit påverkade av alkohol. De fyrverkeriolyckor som inträffar på grund av bristfälliga pjäser eller felaktig bruksanvisning är försvinnande få.
  • Fyrverkerifakta Många bränder där fyrverkerier är inblandade är att betrakta som rent sabotage eller skadegörelse. Fyrverkerierna i sig ska inte ses som orsak till dessa bränder.
  • Fyrverkerifakta Fyrverkerier utgör inget hot mot vår miljö. Den som vill veta mer hänvisas till kompendiet ”Fyrverkerier och miljön”, som finns att ladda ner från Plast- & Kemiföretagens webbplats www.plastkemiforetagen.se.

Policydokument för branschanslutna fyrverkeriföretag

• Fyrverkerier innebär glädje och fest, och har en given plats i alla sammanhang när något ska firas.
• All användning skall dock ske under ansvar, där avskjutningstider och platser väljs med omsorg
• Försäljning till allmänheten inför nyårfirandet bör inte ske före den 27 december
• Användning av fyrverkerier i samband med nyårfirande bör begränsas till nyårsafton kl 18.00-02.00 (om inte lokal ordningsstadga föreskriver annat)
• Ordningslagen och lokala ordningsstadgor ska alltid följas
• Bruksanvisningar ska alltid följas och säkerhetsavstånd respekteras
• Åldersgränsen 18 år ska respekteras
• Miljöanpassning av fyrverkerier pågår ständigt. Bly ingår inte som aktiv tillsats i någon produkt i ett branschanslutet företags sortiment.Ladda ner foldern fyrverkeri & miljön från SFB

Download

LADDA NER NU